Nackdelar

Nackdelar
Nackdelar är baksidan som kommer med förmågor. Du måste välja nackdelar för lika många poäng som förmågor, det vill säga upp till sex poäng totalt. Även här finns det flera fall där du måste tolka exakt hur just dina nackdelar fungerar. Flera av dem kräver att du när du väljer dem specificerar exakt på vilket sätt de fungerar för just din karaktär, såsom till exempel Akilleshäl. Du kan i vissa fall köpa flera nackdelar av samma typ, men som du specificerar att gälla olika saker. Till exempel kan du ha flera Förbannelser eller Kroniska Sjukdomar.

Akilleshäl

Du har en svaghet, mental, psykisk, eller magisk, som inte på ett tillfredsställande sätt går att skydda. Den kan vara saker som t.ex. PTSD, hjärtproblem såväl som hög risk för hjärtattacker som känslighet för pålar, fobier, eller för den delen en magisk sårbarhet såsom den legendariske Akilles’ känsliga häl.

1: När någonting utlöser din akilleshäl drabbas du av intensivt obehag och humörsförändringar. Detta varar i några minuter efter att källan till obehaget har försvunnit.

2: När någonting utlöser din akilleshäl blir du förutom att drabbas av obehag och humörsförändringar dessutom Skadad. Formen skadan tar inlajv beror på vilken typ av akilleshäl du har. Obehaget och humörsförändringarna minskar gradvis efter att källan till obehaget försvunnit, men varar längre tid än på nivå 1.

3: När någonting utlöser din akilleshäl drabbas du av intensivt obehag och humörsförändringar som inte går över för resten av dagen, såväl som att du blir Sårad. När det utlöses blir du medvetslös eller icke kontaktbar, vilket varar ett antal minuter.

Allergi

Du är allergisk mot någonting, och att utsättas för det orsakar obehag, sjukdom, eller närapå död. Det finns mundana magier såväl som övernaturliga. Exempel kan vara, nötter, pälsdjur, heligt vatten eller ljudet av kyrkklockor. Allergiska reaktioner varar resten av lajvet.

1: Att befinna sig i närheten av eller i direktkontakt med det du är allergisk mot orsakar intensivt obehag, samt eventuellt klåda och/eller utslag.

2: Inte bara är det du är allergisk mot obehagligt, det är dessutom direkt smärtsamt, och kan göra dig sjuk, såsom illamående eller problem att andas.

3: Om du utsätts för det du är allergisk mot är det väldigt smärtsamt/plågsamt, och du blir Sårad av det.

Analfabet

1: Du kan inte läsa eller skriva.

Avsky

Det finns någonting du verkligen, verkligen ogillar. Det kan vara så att du har en god orsak till din avsky, eller så är det helt baserat på fördomar, kultur, eller dina personliga irrationella motiveringar.

1: Du har svårt att se rationellt på saker rörande saken/personen/gruppen/fenomenet du avskyr. Du ser alltid den negativa sidan av saker rörande objektet för din avsky, och har svårt att tolerera att måsta ha med det att göra eller prata om det.

2: Vägrar att ha med objektet för avskyn att göra alls och kommer aktivt motarbeta allting som har med det att göra.

3: Lägger en stor del av sin tid på att aktivt arbeta mot objektet för avskyn.

Beroende

Du är beroende av någonting på ett sätt som påverkar ditt liv negativt. Om du inte får regelbunden tillgång till det du är beroende av drabbas du av rastlöshet, irritation eller till och med smärtor och sjukdom.

1: Du är beroende av någonting lättillgängligt som inte nämnvärt stör din vardag, såsom cigaretter eller TV-spel.

2: Du är beroende av någonting relativt lättillgängligt som hindrar din vardag antingen genom hur brukandet påverkar dig, eller genom kostnaden eller svårigheten att få tag i det. Till exempel alkohol, droger eller älvstoft.

3: Du är beroende av någonting som antingen är väldigt svårtillgängligt eller har extremt negativ påverkan på ditt liv. Till exempel, människokött, enhörningsblod, eller ett specifikt magiskt föremål.

Beroende av livskraft

För att må bra och fungera behöver du regelbundet ta livskraft från andra.

1: För att inte känna dig svag och nedstämd måste du regelbundet orsaka kraftiga känslor hos personer omkring dig.

2: För att inte vara svag och nedstämd måste du regelbundet stjäla livskraft från andra personer. Detta kan rollspelas som att dricka blod, suga ut själskraft genom ett chakra, eller vad som passar.

3: För att inte vara sjukligt svag och nedstämd måste du regelbundet ta en annan intelligent varelses liv.

Fixering

Någonting är exceptionellt viktigt för dig, till den grad att det kan hindra ditt vanliga liv. Du ser ingenting fel eller ovanligt i din fixering.

1: När du börjat tänka på/tala om din fixering har du svårt att byta ämne.

2: Du har svårt att låta bli möjligheter att göra saker som främjar din fixering. T.ex. få tag på föremål, skaffa relevant kunskap, arbeta på föremålet för din fixering. Du går lätt för långt i dina försök att göra detta.

3: Din fixering dominerar ditt liv, den är nästan det enda du kan tänka på och tala om. Du är väldigt defensiv gällande fixeringen. Den är viktigare än allt annat, både ditt eget och andras välmående.

Förbannelse

En förbannelse vilar över dig. På ett eller annat sätt tvingar den fram en icke önskvärd förändring av dig eller ditt beteende.

1: När specifika krav uppfylls (till exempel, särskild tidpunkt, särskild plats, närvaro av särskilda objekt eller varelser) så aktiveras förbannelsen.

2: När specifika krav uppfylls (till exempel, särskild tidpunkt, särskild plats, närvaro av särskilda objekt eller varelser) så är du tillfälligt befriad från förbannelsens effekt.

3: Förbannelsen är alltid i effekt.

Kronisk sjukdom

Du har en sjukdom eller skada som aldrig kommer läka helt.

1: Din sjukdom orsakar dig lätta och återkommande problem, såsom ihållande hosta eller hälta.

2: Din sjukdom orsakar allvarliga problem som kräver regelbunden medicinering, vård eller vila och till viss del hindrar dig från att leva ett normalt liv.

3: Din sjukdom orsakar svåra problem och kommer att markant förkorta ditt liv, samt förhindrar dig från att leva ett normalt liv.

Känslig för metall

Du är sårbar mot en vanligt förekommande metall, till exempel silver eller järn.

1: Direktkontakt med metallen orsakar intensivt obehag och det orsakar lätt obehag att befinna sig ens i närheten av den.

2: Direktkontakt med metallen bränner som eld och det orsakar intensivt obehag att befinna sig ens i närheten av den.

3: Direktkontakt med metallen bränner som eld, gör dig Sårad och du kan eventuellt bli medvetslös också. Att vara i närheten av metallen är obehagligt nog att du inte ens kan tvinga dig själv att frivilligt närma dig den.

Känslokall

Du har problem att förstå och uppleva känslor.

1: Du har svårt att tolka och förstå känslor hos andra.

2: Du har svårt att uppleva eller förstå känslor hos dig själv.

3: Du upplever inga känslor över huvudtaget, och har ingen förståelse för andra personers känsloupplevelser.

Moralkod

Du lever efter en särskild uppsättning med regler. De kan vara religiösa, moraliska, från din kultur, eller något annat.

1: Koden du följer stämmer relativt bra överens med den allmänna uppfattningen om rätt och fel och vad som är moraliskt rätt. Du är väldigt motvillig att bryta den och ångrar dig djupt om du råkar gå emot någon av reglerna.

2: Koden du följer är väldigt strikt, till den grad att den kan bli ett stort hinder i ditt vardagliga liv. Om du är tvungen att bryta den kommer du antingen bli straffad på något sätt, behöva utföra någon sorts botgöring eller må extremt dåligt en längre tid för det fel du gjort.

3: Koden du följer är antingen extremt restriktiv, eller stämmer inte alls överens med vad allmän konsensus anser är rätt och fel sätt att handla på. Du är också närapå inkapabel att bryta den, och får mycket svåra konsekvenser om du gör det.

Mångalen

Du ser, hör och upplever saker som andra inte uppfattar, inte ens andra Utvalda. Ibland är du rädd att du bara är galen, men ofta misstänker du att du besitter sinnen eller kunskaper som andra saknar.

1: Din galenskap är ofarlig och tämligen trivial, såsom till exempel en osynlig vän eller att höra musik som inte finns.

2: Din galenskap är allvarlig nog att hindra dig i vardagen, till exempel att rösterna du hör kräver saker av dig eller att hallucinationerna hindrar dig att se de verkliga sakerna.

3: Din galenskap dominerar din vardag. Majoriteten av vad du ser och hör är inte äkta.

Mörk hemlighet

Du har en hemlighet som kommer orsaka skada om den avslöjas.

1: Om hemligheten avslöjar blir du utskämd och det kommer att påverka ditt sociala liv negativt.

2: Du riskerar stora problem och allvarliga konsekvenser för dig eller andra om den avslöjas.

3: Du riskerar enorma problem, såsom fängelse, total social utfrysning eller livsfara för dig eller någon annan om hemligheten avslöjas.

Personlighetsupplösning

Du har av en eller annan anledning börjat tappa greppet om dig själv.

1: Barndomsminnen och liknande börjar bli suddiga, och det kan vara svårt att komma ihåg saker du inte anser är viktiga.

2: Det är svårt att komma ihåg personer och saker utan att ständigt konsultera anteckningar.

3: Saker som starka känslor, personliga intressen och andra utmärkande drag börja att bli otydliga och försvinna helt.

Sårbar för solljus

Du är känslig för solens ljus och undviker det i den mån det är möjligt.

1: Solen orsakar intensivt obehag och smärtsamma solbrännor.

2: Solen bränner dig svårt nog att om du befinner dig i solksken längre än några ögonblick blir du Sårad.

3: Solsken orsakar total panik, du kan inte stå ut ens ett ögonblick. Du är dessutom trött på dagen. Om du inte kan lämna solskenet trots detta blir du Sårad och medvetslös.

Nackdelar

Historica TobiasLundgren