Fördelar

Fördelar
Som namnet antyder är Förmågor saker din karaktär kan göra. Hur exakt du gör det är upp till dig och vad som passar din roll. Förmågan i sig står i den mån det är möjligt enbart för den regeltekniska aspekten av förmågan, det är upp till dig att tolka hur den fungerar inlajv. Till exempel så kan ett spöke bli osynlig på naturlig väg, enbart genom att vilja bli det, medans till exempel en teknomagiker kanske har byggt en generator som aktiverar ett kraftfält som bryter ljuset omkring hen. Båda varianterna ger precis samma effekt, karaktären kan bli osynlig.

Därför är det viktigt att inte bara välja förmågor utan också fundera på precis hur de passar in på just din karaktär. Vad är det som gör att de kan göra just det här? Är det ett magiskt föremål, en trollformel, en icke-magisk teknik, eller någonting helt annat? En del har också andra varianter som är värda att fundera över, till exempel Kämpe som kräver att du funderar inte bara på varför karaktären kan slåss, utan även på vilket sätt hen gör det.

Varje nivå kostar ett poäng. Dvs, att köpa nivå två kostar två poäng och att köpa nivå tre kostar tre poäng. Du har sex poäng att fördela på dina förmågor.

På vissa förmågor står “Nivå 3+” med. Detta innebär inte att du kan köpa mer än till nivå 3, men att särskilda förmågor kan uppnås om du skulle få tag på ett föremål med samma Förmåga och därigenom uppnå en högre total nivå.

Alla Förmågor har inte nivåer för alla poäng. Detta hoppas vi på att förändra med tiden, men i nuläget innebär det helt enkelt att de nivåer som finns uppskrivna är de du kan välja.

Vissa förmågor på högre nivåer ger dig även tillgång till de lägre nivåerna. Detta står utskrivet på samtliga Förmågor där detta är fallet.

Animus

Din själ har ett särskilt skydd mot magisk påverkan och förmågor. Du får enbart förmågorna från den nivå du väljer, inte de som står under den.

1: Din starka animus skyddar dig mot förmågor som vill påverka din vilja eller ditt sinne, som till exempel Bländverk och Trollbinda (Dock ej den bindande eden)

2: Din starka animus skyddar dig mot förmågor som vill orsaka dig skada, såsom Livsstöld och Förhäxa.

3: Du kan inte påverkas av magi om inte den som utför den känner till ditt Sanna Namn. Detta gäller all magi, bra som dålig.

Aura

Du utstrålar ett osynligt befallande ljus som ingjuter respekt och vördnad och på så vis tvingar alla i din närhet till uppmärksamhet och intresse.

Om du har köpt en högre nivå har du även tillgång till de lägre nivåernas förmågor.

Nivå 1: Du säger “aura ett” på ett tydligt sätt i enskilt samtal, och påverkar den andre på så sätt att hen får impulsen att imponera på dig och göra saker som du kan tänkas tycka om. Det kan vara av intresse att vara extra tydlig att säga till exempel “Aura ett: Du tycker jag är jättecool och vill imponera på mig nu”, utifall att den andra spelaren inte minns hur Förmågan fungerar.

Nivå 2: Du säger “Aura två”, eller “Aura grupp”, och den grupp av personer som du talar med blir imponerade av dig och intresserade av att vara dig till lags.

Nivå 3: Du markerar detta genom att ställa dig upp i en regal pose och säger högt och tydligt “Aura!” och sedan en enkel befallning, t.ex. “Ner på knä.”, ”Tystnad.”, ”Hör på mig!”, ”Håll henne!” eller “Backa.”. Personerna kommer att utan att tänka efter göra som de blir tillsagda, varefter kraften bryts.

Bländverk

Du kan skapa illusioner i motståndares sinnen. För att indikera att du använder en illusion säger du “Illusion: <vad>

1: Älvguld. Få något att framstå som mer värdefullt än det är, beskriv vad för föremål det är hen ser istället för saken du håller i.

2: Maskering. Framstå som en annan person, beskriv medelst namn eller utseende. Du kan även skapa Älvguld inför en mindre grupp.

3: Magisk slöja – du bestämmer vad din motståndare ser och hör, genom att kontinuerligt viska i deras öra eller med låg röst beskriva vad som drabbar dem. Du kan även Maskera dig inför en grupp.

Död

1: Din kropp lever inte. Du kanske består av urverk, sten, lera eller är en animerad samling ihopsydda kroppsdelar. Du kan därmed tex. inte förgiftas, svälta ihjäl eller drabbas av mundana sjukdomar.

Evigt Ung

1: Du åldras inte, och är förmodligen mycket äldre än du ser ut. Din livskraft och ditt blod ”smakar” fantastiskt gott.

Förhäxa

Du kan ge en annan karaktär otur eller förargande förhäxningar. För att utföra en förhäxning uttalar du så att personen som drabbas hör det “Förhäxa: <det>”. Om du eller personen du utsätter är tveksam till om förhäxningen är lämplig, fråga en arrangör. Du kan bara ha en aktiv förhäxning i taget.

Tänk på att inte lägga förhäxningar som förstör spelglädjen för andra spelare, till exempel att göra så att någon inte längre kan prata. Om möjligt, diskutera med den du ska utsätta offlajv innan du gör det, så att du inte gör någonting de inte tycker är okej att spela.

1: På nivå ett kan du förhäxa någon annan till den grad att de blir frustrerade i sin vardag. Nivå ett är specifik och tydligt avgränsad, och bara inom något som inte nämnvärt påverkar deras förmåga att leva sitt liv. Exempel kan vara: “All mjölk du dricker kommer smaka surt!”, “Varje gång du öppnar en bok kommer du skära fingrarna på pappret!”, “Ditt hår kommer inte gå att kamma och vara fullt av tovor”. Förhäxningen kan vara i ungefär en vecka.

2: På nivå två kan du orsaka saker som är irriterande och faktiskt hindrar personens liv, men inte till den grad att de hamnar i fara eller saker omöjliggörs. Exempel kan vara: “All elektronik du rör vid kommer krångla”, “Alla trafikljus du närmar dig kommer fastna på rött!”, “Du kommer snubbla i alla trappor du går i!”. Förhäxningen kan vara i upp till en månad.

3: På nivå tre blir förhäxningen extremt hindrande och irriterade, men inte aktivt livshotande. Exempel kan vara: “Du kommer inte kunna få en god natts sömn!”, “Alla djur som ser dig kommer anfalla i vredesmod!”, “Du kommer lida av en överväldigande impuls att ljuga vid varje tillfälle!”. Förhäxningen varar till du eller en yttre kraft väljer att bryta den.

Förstena

Förstena/frys motståndare. Det är utmanande att förstena och du klarar bara av att göra det en liten stund.

1: Fysisk kontakt med den du förstenar krävs, samt att du tydligt uttalar “Förstena!”. Försteningen släpper när du inte längre har kontakt med personen.

2: Ögonkontakt krävs, samt att du tydligt uttalar ”Förstena!”. Försteningen släpper när du inte längre har ögonkontakt med personen.

3: Uttalar högt och tydligt “Förstena alla”, och den håller tills du lämnar rummet, eller tills du kollapsar för att du inte längre orkar hålla försteningen.

Hamnskifte

Du kan byta skepnad. Du byter dock enbart utseende. Saker som röst, förmågor och minnen är fortfarande dina egna.

Den här förmågan kommer kräva förändringar av din lajvdräkt och/eller lajvsminkning.

1: Du kan ändra en aspekt av dig själv. T.ex. storlek, kön, färg.

2: Du kan byta ras eller art.

3: Du kan se ut som en specifik individ. Just den här förmågan kräver eventuellt att du förklarar offlajv före lajvet vem det är du har bytt utseende till, så att de andra spelarna vet hur de ska reagera.

3+: Du kan permanent byta din urhamn, dvs den hamnen som är din ”sanna hamn”. Ingen kan nu se att du någonsin haft en annan hamn.

Helare

Du kan magiskt hela andra genom att använda din egen energi för att få dem att må bättre.

1: Genom att vidröra en person kan du göra den personen pigg och utvilad, medan du själv blir utmattad och svag.

2: Du kan läka en person som är Sårad. Det tar dock så mycket av din energi att du riskerar att bli medvetslös när du gör det, och du kommer därefter vara trött och svag nog att du räknas som Sårad själv.

3: Du kan bringa tillbaka någon från dödens rand genom att själv bli Sårad. Från dödens rand avser situationer där icke-magisk sjukhusvård kan tänkas bringa någon tillbaka till livet. Till exempel hjärtstillestånd och liknande, inte personer som varit döda en längre tid eller har så många fysiska skador att de inte längre är kapabla att leva. Du blir själv Skadad när du gör detta.

Kontakter

Du har kontakter inom en särskild grupp som existerar i lajvvärlden men inte som spelade karaktärer. Till exempel, läkarna på akademiska sjukhuset, smederna i Svartalfheim, eller handläggarna på CSN. Om du utnyttjar kontakterna för ofta riskerar du att de börjar säga nej.

1: Du har en kontakt du kan be triviala, lagliga tjänster som kan uppfyllas utan problem.

2: Du har en kontakt kan tänka sig att göra sig till besvär och uppfylla mer krävande önskemål åt dig, men ingenting olagligt. Du har även en kontakt på nivå 1.

3: Du har en kontakt kan tänka sig att gå väldigt långt för att uppfylla dina önskemål, till och med att i vissa fall bryta mot lagen. Du har även en kontakt på nivå 2 och två på nivå 1.

Kämpe

Du har lärt dig att slåss. Detta ger dig en stor fördel över andra i fysiska konflikter. Kämpe kan innebära kampsport, vapenkunskap, eller helt enkelt en naturlig fallenhet för fysiskt våld. Notera att även om du har Kämpe så hanteras fysiska konflikter på samma sätt som vanligt, genom att om möjligt diskutera dem offlajv med personen först.

1: Du kan besegra personer som inte har Kämpe utan problem.

2: Du kan även besegra personer som har Kämpe 1 utan problem.

3: Du kan även besegra personer som har Kämpe 2 utan problem.

Livsstöld

Stjäl livskraft från en annan varelse för att hela, stärka och föryngra dig själv.

1: Genom att vidröra en person kan du göra den personen trött och förvirrad, medan du själv blir pigg och utvilad som i ett trollslag.
2: Beröring: Gör en person Sårad, samt läk dig själv om du är Sårad. Kan rollspelas som att dricka blod, suga ut själskraft genom ett chakra, eller vad som passar. Du kan också välja att använda den på ett sätt som ger samma effekt som Nivå 1.
3: Du kan lagra livskraften du stjäl i ett föremål av något slag för senare bruk. Lämpliga föremål kan vara flaskor med magiskt bevarat blod, kristaller, &c.

Osynlighet

Osynlighet gör att du inte syns, så länge du inte pratar eller fysiskt rör vid den som tittar.
Det markeras av att hålla en hand på den motsatta axeln, så att det syns även bakifrån. Magiska föremål kan hjälpa till att förstärka din Osynlighet.

Förutom att bli osynlig själv har de högre nivåerna extra fördelar:
1: Bara du själv kan bli osynlig.

2: Kan göra en annan person osynlig genom att även lägga en hand på dennes axel. Den andre håller upp samma tecken som du.

3: Kan göra upp till två andra personer osynliga, genom att bilda “kedja”. De andra håller upp samma tecken som du. Kan direkt tilltala andeväsen (såsom magiska föremål).

3+: Visas med knuten näve, och betyder “Du kan inte se mig oavsett vilka krafter du har.” Kan se och tilltala andra osynliga.

Sannsyn

Sannsyn ger dig förmågan att se det som är dolt för andra, och att genomskåda lögner och halvsanningar. Sannsyn fungerar bara när du aktivt använder den, den är inte “påslagen” hela tiden. För att visa att du använder den säger du diskret “Sannsyn”.

Spelledare kan också ge dig insikter och visioner som du “ser”, helt oombett och ofta med tråkiga psykologiska effekter för dig.

Nivå 1: Du kan se och kommunicera med andar, till exempel de i magiska föremål.

Nivå 2: Du kan förnimma att något är fel när krafterna Bländverk, Hamnskifte och Aura, nivå 1 till 3 används, men inte se vad som är fel. Du kan även använda Sannsyn nivå 1.

Nivå 3: Du kan se de som har Osynlighet nivå 1 till 3. Du kan även använda Sannsyn nivå 1 och 2.

Sant Namn

När du känner till ditt Sanna Namn känner du dig själv tillräckligt för att vara medveten om ditt innersta väsen och separera det från din kropp i en själavandring. Att själavandra är att själen kan ta sig ur kroppen och vandra fritt. Under en själavandring anses man ha Sannsyn 1. Väsen som känner av individens ande kan känna av att det finns en balans och är mer vänligt inställda t.ex. enhörningar.

Om någon får tag på ditt Sanna Namn kan de göra kraftfull magi på dig på avstånd, det är den starkaste formen av magisk korrespondens.

Att ta reda på sitt eget Sanna Namn brukar vara en lång och komplicerad process som kan kräva saker såsom långvarig fasta, meditation, djup trans, intag av exotiska magiska växter, och mycket annat. Det är få som har hittat sitt Sanna Namn med mindre än ett halvt års intensivt sökande.

1: Du känner till vad ditt Sanna Namn är för någonting, vilket både är en styrka för dig liksom en potentiell svaghet om någon illasinnad får reda på det.

Sarga

Du har förmågan att orsaka smärta, skada och död med en beröring, en blick eller ett ord.

1: Du kan genom att röra vid någon och säga “Sarga, Smärta” orsaka kraftig smärta.

2: Du antingen orsaka smärta genom att se på en person och säga “Sarga, Smärta”, eller kan genom beröring och med orden “Sarga, Såra” Såra någon.

3: Du kan även Såra med en blick och orden “Sarga, Såra”, och genom att röra vid en person kan du döda. För att döda en annan spelares karaktär måste du första tala med dem om saken offlajv och komma överens om att det ska ske. Just därför finns inte heller något aktiveringsord för den förmågan, då ni planerar händelsen i förväg.

Trollbinda

Du kan charma en person till din vilja.

1: På nivå ett kan du tvinga en person att ge dig sin fulla uppmärksamhet, tills du slutar tala med dem. Du indikerar detta genom att säga “Trollbinda” eller motsvarande.

2: På nivå två kan du skapa en bindande ed. Personen du trollbinder måste frivilligt uttala ett löfte av något slag, och vad som ska drabba dem om de misslyckas. Till exempel, “Jag svär att årligen ge trollet två dussin ägg, annars kommer mitt hår ramla av!”

3: På nivå tre binder du någon till din vilja och de kommer lyda alla dina order. Detta varar en kortare stund, cirka 15 minuter, därefter återfår personen sin fria vilja, samt minns allt som skett under tiden den var trollbunden.

Vedervärdig Essens

1: Ditt blod, din livskraft och ditt innersta väsen är besmutsat med något outsägligt vidrigt, vilket gör dig oätlig för alla sorters monster, odjur och bestar, och alla som försöker stjäla din livskraft misslyckas och drabbas istället av ett hemskt illamående.

Fördelar

Historica TobiasLundgren